วิธีการเดินทางมาเมืองนิชิอิสุ

เมืองนิชิอิสุตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันตกของคาบสมุทรอิสุ ในจังหวัดชิซูโอกะ ซึ่งเมืองนิชิอิสุอยู่ห่างจากภูเขาไฟฟูจิเป็นระยะทาง 70 กม.


สถานที่ตั้งของเมืองนิชิอิสุ


การเดินทางมานิชิอิสุ โดงาชิมะ

จากสนามบินชิซูโอกะ ภูเขาไฟฟูจิ

สนามบินชิซูโอกะ ภูเขาไฟฟูจิ --- ( เส้นทางเดินรถเมล์ <40 นาที> ) --- สถานีชิซูโอกะ --- ( รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด <30 นาที> ) --- สถานีมิชิมะ --- (รถไฟอิซุ ฮาโกเนะ <30 นาที> ) --- สถานีชูเซนจิ --- ( เส้นทางเดินรถเมล์ <75 นาที> ) --- ินชิอิสุ โดงาชิมะ

จากสนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ --- ( รถไฟด่วนนาริตะ <60 นาที> ) --- ิสถานีโตเกียว --- ( รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด <50 นาที> ) --- ิสถานีมิชิมะ --- ( รถไฟอิซุ ฮาโกเนะ <30 นาที> ) --- ิสถานีชูเซนจิ --- ( เส้นทางเดินรถเมล์ <75 นาที> ) --- ินิชิอิสุ โดงาชิมะ

จากสนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ --- ( เคฮิน อิเล็กทริก เอ็กซ์เพรส <20 นาที> ) --- ิสถานีชินางาว่า --- ( รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด <40 นาที.> ) --- ิสถานีมิชิมะ --- ( รถไฟอิซุ ฮาโกเนะ <30 นาที> ) --- ิสถานีชูเซนจิ --- ( เส้นทางเดินรถเมล์ <75 นาที.> ) --- ินิชิอิสุ โดงาชิมะ

share tweet